Contact

Waar zijn wij te vinden?

Wij zijn op verschillende manieren te vinden. Zo hebben wij op de Haagse Hogeschool op de locatie Den Haag een lokaal in sl5.93. Ook zijn wij online te vinden via deze website, onze Facebook en Instagram.