Contact

Waar zijn wij te vinden?

Wij zijn op verschillende manieren te vinden. Zo hebben wij op de Haagse Hogeschool op de locatie Den Haag een kantoor, SL5.96. Ook zijn wij online te vinden via deze website, onze Instagram, LinkedIn en Facebook.

Contact opnemen kan via de mailadressen die hieronder zijn aangegeven.

VerenigingBestuur