RVA

RvA

Wat is de RvA?

De Raad van Advies (RvA) adviseert het bestuur, gevraagd of ongevraagd, over de gang van zaken binnen de studievereniging. Daarnaast helpt te RvA indien mogelijk het bestuur met het nemen van moeilijke beslissingen. Naast bestuursadviezen kan de RvA een rol spelen op aanvraag van de leden. Dit kan gebeuren als een lid of een gedeelte van de vereniging het oneens is met de gang van zaken binnen de vereniging. De RvA heeft in zulke gevallen de vrijheid om te besluiten of ze hierop in wil gaan. De Algemene Leden Vergadering is het hoogste ledenorgaan van de vereniging. Wanneer een lid iets wil veranderen binnen de vereniging, zal dit dus via de ALV moeten. De RvA mag geen besluiten nemen, maar kan wel ondersteuning bieden door het uitbrengen van advies over de situatie. 

Onze huidige Raad van Advies is: Martijn Sondorp. 

Martijn.jpg
Martijn Sondorp - RvA